Czym różni się gwarancja od rękojmi w nieruchomościach ?

Autor: Adrian Musiał Opublikowane: 17.06.2020

Zapewne nie raz jednego i drugiego pojęcia używaliśmy naprzemiennie, nie ma jednak nic bardziej mylnego – obydwa pojęcia różnią się znacznie od siebie.

Gwarancja jest dobrowolna, a jej zakres zależy od ustaleń stron. Deweloper może np. przedstawić listę usterek, które usunie, jeśli się pojawią. Warto pamiętać, że gwarancji może nie być, ale prawa do rękojmi nie da się pozbawić kupującego.

Rękojmia jest to ustawowa odpowiedzialność sprzedawcy za wady. Jest ona niezależna od woli stron i treści zawartej umowy. Rękojmia obejmuje wady fizyczne, np. kiedy nieruchomość powinna mieć pewne właściwości, ale ich nie posiada np. (kiedy deweloper zobowiązał się zamontować instalacje domofonową a tego nie zrobił albo gdy zamontowane w Naszym przyszłym domu zamontowane okna są porysowane ).

Warto pamiętać, że ryzyko podejmuje tutaj głównie sprzedawca. To kupujący będzie musiał wykazać fakt istnienia wady w chwili, gdy nieruchomość została mu wydana albo gdy okaże się, że przyczyną wady mogły być błędy przy budowie.

Rękojmia nie obejmuje usterek, które powstały podczas użytkowania nieruchomości.

Zgodnie z zapisami prawa, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna nieruchomości zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat. Po upływie tych terminów rękojmia za wady wygasa.

5-letni okres rękojmi dotyczy nieruchomości, które są kupowane na własny użytek. Zgodnie z przepisami, deweloper odpowiada z tytułu rękojmi za wady, jeżeli usterka zostanie stwierdzona przed upływem 5 lat od dnia wydania mieszkania kupującemu. W tym okresie klientowi dewelopera przysługuje prawo domagania się usunięcia wady i doprowadzenie mieszkania do stanu zgodnego z umową w ramach rękojmi.

Rękojmia dotyczy też wad prawnych nieruchomości. Dochodzi do takiej sytuacji, jeśli np. zostało sprzedane mieszkanie, które już należało do osoby trzeciej.

Tak więc wydawałoby się, że jedno i drugie oznacza prawie to samo, jednak słowo PRAWIE ma tutaj kluczowe znaczenie 🙂