Mieszkanie bezczynszowe – co to znaczy?

Mieszkanie bezczynszowe – co to znaczy?

Przymiotnik bezczynszowe na dobre przykleił się do mieszkań i apartamentów z rynku pierwotnego. Jest to wyróżnik większości ogłoszeń na portalach i mediach społecznościowych. Jak sama nazwa wskazuje mieszkania bezczynszowe są to mieszkania, w których właściciele nie są związani comiesięcznymi opłatami czynszowymi zazwyczaj na rzecz spółdzielni mieszkaniowej, jak przyjęło się na przestrzeni lat w mieszkaniach spółdzielczych i zakładowych. Zgromadzony w ten sposób budżet administrator, czy zarządca przeznaczał na drobne prace remontowe, utrzymanie porządku w częściach wspólnych, oświetlenie czy ich ogrzewanie, ale również na obsługę administracyjną czy utrzymanie spółdzielni. Czynsz zwalnia właścicieli mieszkań od odpowiedzialności za sprawy związane ze stanem technicznym budynków, klatek schodowych czy odśnieżaniem w sezonie zimowym.

Właściciele lokali bezczynszowych nie mają z góry narzuconych opłat za utrzymanie części wspólnych, pielęgnację zieleni, odśnieżanie, itp. Nie odprowadzają także obligatoryjnych składek na fundusz remontowy, bo przecież nowe budownictwo nie wymaga gruntownych modernizacji. Nie utrzymują też spółdzielni mieszkaniowej – wielu dodatkowych stanowisk pracy. Niezbędne prace wykonują na własną rękę lub zlecają to zadanie profesjonalistom, płacąc za konkretne czynności, czy faktyczne koszty utrzymania budynku wraz z częściami wspólnymi.

Nie jest jednak prawdą, że właściciele takich mieszkań nie ponoszą żadnych opłat eksploatacyjnych – to tylko pozory.

Koszty w mieszkaniu bezczynszowym generują wydatki związane z okresowymi przeglądami i naprawami części wspólnych oraz opłaty za wywóz nieczystości, prąd, wodę i gaz – te płatne zazwyczaj według zużycia, natomiast w przypadku mieszkań czynszowych często takie rozliczenia mają charakter ryczałtowy, co nie zawsze jest korzystne.

W mieszkaniach z rynku pierwotnego nazywa się to opłatami za utrzymanie nieruchomości wspólnej, a sam proces zarządzania prowadzony jest przez administratora wyłonionego na podstawie oferty o zarządzanie, w oparciu o zawartą z nim umowę. Powoduje to, że koszty księgowe i wiele zadań leży po stronie administratora, który prowadzi działalność i obsługuje obiekt jako zewnętrzna firma z konkurencyjną ofertą cenową.

Kluczową zaletą lokali bezczynszowych jest więc optymalizacja comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych, wynika to głównie z faktu, że nie podlegają one pod spółdzielnię mieszkaniową której utrzymanie generuje wyższe koszty oraz z góry narzucone zasady rozliczania mediów.