Jak przekształcić działkę rolną na budowlaną ?

Autor: Adrian Musiał Opublikowane: 07.07.2020

Jak przekształcić działkę rolną w budowlaną ? By wybudować na niej dom ?

Bardzo często spotykam się z tym pytaniem w mojej codziennej pracy i osobiście uważam, iż użyte słowo PRZEKSZTAŁCENIE w najmniejszym stopniu nie oddają procedur jakie muszą być spełnione.

Oczywiście jest to możliwe, ile czasu potrwa sama procedura ? W większości przypadków nie jesteśmy w stanie tego ocenić i zakup działki rolnej to po prostu loteria. Ale do rzeczy 🙂

Procedura ta składa się z dwóch kroków:
– zbadania gruntu w kontekście zmiany jego przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania warunków zabudowy
– wyłączenia działki z produkcji rolnej

Zatem pierwszym krokiem będzie udanie się osobiste do Urzędu Gminy lub kontakt telefoniczny i dowiedzenie się czy Nasza działka lub działka która planujemy zakupić ma uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego jeśli tak to powinniśmy zacząć od złożenia wniosku:

Wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta wszystko zależy od tego w jak dużej Gminie chcemy zmienić owy plan – wniosek jest bezpłatny jednak warto dodać że Gmina nie ma żadnego terminu na ustosunkowanie się do Naszego wniosku, również nie musi na niego wcale odpowiadać.

Uzasadnieniem jakim powinniśmy się kierować jest

– Fakt, iż grunty nie będą przez nas uprawiane
– Grunty mają znikomą użyteczność rolną
– Grunt jest rolny tylko formalnie (np. znajduje się w obrębie miasta).
– Grunt został zakupiony w celach budowlanych.

Jeżeli teren o którym mowa nie posiada miejscowego planu konieczne będzie uzyskanie warunków zabudowy:

Decyzję tę, podobnie jak w przypadku zmian w MPZP, wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Tym razem jednak nie wystarczy tylko odpowiednie umotywowanie prośby. Działka musi:
sąsiadować z inną działką budowlaną, na której stoi dom, co pozwoli określić warunki zabudowy (działki sąsiednie to także działki znajdujące się w pobliżu domu, a nie jedynie bezpośrednio do nich przylegające);
mieć dostęp do drogi publicznej, co mogłoby motywować prośbę o postawienie w tym miejscu domu;
mieć potrzebne uzbrojenie, to znaczy faktyczny (lub znajdujący się w planach) dostęp do mediów – głównie prądu i wody.

Ostatnim etapem odralniana jest wyłącznie Działki spod produkcji rolnej

Wniosek o wyłączenie składa się w Wydziale Geodezji lub Gospodarki Nieruchomościami starostwa powiatowego. Tak jak w poprzednim przypadku wydanie decyzji może potrwać.
Warto zaznaczyć, że dużo będzie zależało od klasy działki jaką chcemy wyłączyć z produkcji rolnej (oznaczenie znajdziemy we wypisie z rejestru gruntów)

Po uzyskaniu zgody powinieneś jeszcze otrzymać wezwanie do zapłaty kosztów wprowadzonych zmian – ale tylko w przypadku, gdy planujesz postawić budynek o powierzchni większej niż 500 m2.
Warto zastanowić się czy niskie koszty zakupu działki rolnej Nas satysfakcjonują w porównaniu do procedury jaką musimy przejść by „ PRZEKSZTAŁCIĆ” działkę rolną na budowalną.