Jak sprawdzić dewelopera ?

Autor: Adrian Musiał Opublikowane: 07.07.2020

W 2012 roku weszła w życie ustawa deweloperska, która uregulowała działalność deweloperów, zabezpieczając klienta kupującego przed „nieuczciwymi lub też niedoświadczonymi deweloperami którzy funkcjonowali do tamtej pory czyli do czasu wejście w życie ustawy deweloperskiej, czyli inaczej zwanej ustawie o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego.

Weryfikacje dewelopera należałoby zacząć od sprawdzenia historii dewelopera – tego co wybudował do tej pory, od ilu lat jest na rynku i jakimi opiniami cieszy się wśród dotychczasowych klientów, swoją weryfikacje możemy zacząć od sprawdzenia opinii w internecie ale też możemy porozmawiać na żywo z klientami którzy dotychczas zakupili nieruchomości od wybranego dewelopera. To pierwsza nieformalna droga weryfikacji dewelopera.

Kolejnym krokiem będzie zbadanie sytuacji prawnej dewelopera, a więc zaczynamy od sprawdzenia KRS lub CDEIG czy spółki wg istnieje jeżeli tak to od jakiego czasu oraz możemy zobaczyć sprawozdanie dewelopera za ostanie lata wszystko to możemy zrobić z poziomu dostępu komputera lub tak naprawdę smartfona.
Później powinnismy poprosić dewelopera o nr księgi wieczystej nieruchomości na której zamierza wybudować planową inwestycje i dokładnie ją sprawdzić, a także poprosić dewelopera o wzór umowy deweloperskiej (czyli umowy przedwstępnej pomiędzy przyszłym nabywcą a deweloperem) oraz prospektu informacyjnego który stanowi załącznik do umowy deweloperskiej.

Prospekt zawiera informacje o deweloperze, przede wszystkim na temat doświadczenia (obowiązek wymienienia ostatnio zrealizowanych inwestycji) oraz o nieruchomości i konkretnym lokalu, którego nabyciem zainteresowany jest klient, w pierwszej części prospektu znajdziemy informację o planowanych inwestycjach w promieniu 1 km. W praktyce może się np. okazać, że gmina drogi szybkiego ruchu w okolicy w której chcemy kupić mieszkanie – deweloper powinien poinformować o tym nabywcę w prospekcie.

Ważnym elementem umowy deweloperskiej jest rachunek powierniczy i transze, które kupujący zobowiązuje się wpłacać na rachunek powierniczy zgodnie z harmonogramem dewelopera. Wyróżniamy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty. Rachunek powierniczy to rachunek bankowy, który służy do wszelkich rozliczeń między nabywcą a deweloperem. To właśnie na niego będą trafiać nasze pieniądze, jeśli zdecydujemy się na kupno mieszkania jeszcze na etapie projektu/ dziury w ziemi czy też budowy. Warto dodać, że deweloper nie ma dostępu do wpłaconych przez kupującego środków do momentu oddanie kolejnego etapu inwestycji deweloperskiej opisanej szczegółowo w prospekcie jeżeli deweloper posługuje się rachunkiem pow otwartym, jeżeli korzysta z rachunku powierniczego zamkniętego nie ma dostępu do środków wpłaconych przez kupującego do końca inwestycji.

Umowa deweloperska, zgodnie z ustawą, musi być podpisana w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej. Zdaje sobie sprawę, że emocje towarzyszące kupowaniu wymarzonego lokum są ogromne, lecz w trakcie podejmowania decyzji powinno być miejsce na potwierdzenie chociażby podstawowych informacji.