Sprawdź dewelopera zanim zarezerwujesz

W sieci można już przeczytać chyba wszystko na temat nowej procedury, umów deweloperskich czy udzielaniu kredytów w ramach programu MdM. Ale warto też pamiętać o obowiązkach dewelopera, które powinien spełnić już na etapie podejmowania przez nas decyzji o nabyciu nieruchomości, a tym samym przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy.
Tak jak każdego kontrahenta, tak również firmę deweloperską powinniśmy sprawdzić w zakresie reprezentacji i uprawnień osób, które prowadzą z nami rozmowy i negocjacje. Nie bez znaczenia są również dokumenty rejestrowe, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aktualność wpisów z łatwością można sprawdzić korzystając z Internetu.

Podobnie zweryfikujemy własność, mając przedstawiony przez inwestora numer księgi wieczystej. Istotnym elementem jest też sprawozdanie finansowe dewelopera za ostatnie dwa lata i dokumenty potwierdzające brak zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To wszystko pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo przyszłej transakcji.

Weryfikacja inwestora to bardzo ważny element całego procesu kupna mieszkania, często niesłusznie odsunięty na dalszy plan, za takimi sprawami jak wybór nieruchomości czy jej cena. Ustawowym obowiązkiem jest dostarczenie przez dewelopera prospektu informacyjnego, zawierającego m.in. opis inwestycji, lokalu czy finansowania. To na jego podstawie powinniśmy dokonywać wyboru. Ustawa wprawdzie powinna zabezpieczyć interesy i prawa nabywcy, lecz wiele osób dokonuje rezerwacji mieszkania wpłacając niejednokrotnie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na podstawie samych rzutów, dostępnych w sieci, czy profesjonalnie stworzonych wizualizacji, nie pytając nawet o pozwolenie na budowę czy projekt architektoniczny.

Emocje towarzyszące kupowaniu wymarzonego lokum są ogromne, lecz w trakcie podejmowania decyzji powinno być miejsce na potwierdzenie chociażby podstawowych informacji, w trosce o nierzadko bardzo duże pieniądze, które powierzamy deweloperowi. Wszystkim zainteresowanym polecam lekturę ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, której przeczytanie nie zajmie więcej niż kilkanaście minut. Być może te kilkanaście minut będzie ważniejsze, niż godziny spędzone nad poszukiwaniami idealnego M.

Należymy do
Kontakt