Zainwestuj w nieruchomości

Nie byłoby mowy o kompleksowości naszych usług bez szeroko pojętego doradztwa inwestycyjnego w zakresie nieruchomości a także doradztwa prawnego i podatkowego. Oferujemy mieszkania i lokale przygotowane pod najem. Zakres naszych czynności obejmuje sprawy prawno – administracyjne, a także organizacje procesu inwestycyjnego i zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Oferta dla inwestorów obejmuje ponadto wybór modelu inwestycyjnego w oparciu o nieruchomości i nadzór z outsourcingiem. Nasze portfolio w tym przedmiocie tworzą m.in mieszkania nabywane przez inwestorów pod wynajem, które z sukcesem obsługujemy.

Należymy do
Kontakt